Aloha Kahoʻolawe - Inez Ashdown, Pilahi Paki & Irmgard Farden Aluli

E o mai e Kahoʻolawe
Moku o ka Pakipika
Ku a moana a na kai
Ke ala no i Kahiki
ʻO ʻoe no ka'u i aloha
Kaʻike ʻana i na moku lana
Hoʻolana nei kuʻu aloha
Ke aloha no o na kai


Kula ʻula o Moaʻula
Na awawa o Kamohio
Naʻale kai o Kanapou
Kuʻu ʻāina i aloha ai
Maluna au o ka lio holo
Ka ʻike aku ia liʻulana
Hoʻopa mai o ka Moaʻe
Ka makani o ka ʻāina


Aloha no ʻoe e Kahoʻolawe
Moku o ka Pakipika
Kaulana no kou inoa
I kakau a na kanaka
Haʻina na pua lei na mamo
O na moku o Hawaiʻi nei
Hoʻopaʻa mai ʻoe i ke aloha
Ke aloha ku paʻa o kaʻāina

Respond O Kahoʻolawe
Isle in the Pacific
Surrounded by the ocean
There lies the passage to Tahiti
It is you that I love
As I observe the floating ships
They confort my love
And admiration for the sea


Reddened plains of Moaʻula
The gulches of Kamohio
The billow of Kanapou
The land I love
I ride on a swift horse
As I look toward the setting sun
The Moae breeze caresses me
The wind of that land


Aloha to you, O Kahoʻolawe
Isle in the Pacific
Well-known is your name to all
Inherited by all the people
The children, heirs and descendants
Of all the islands of Hawaiʻi
Fixed love for it is within you
Steadfast love for the land

Source: In 1963, Inez Ashdown was reminiscing of her experiences on Kahoʻolawe. Pilahi Paki translated the English into Hawaiian and Irmgard set it to music, a song composed in one day. © Criterion Music Corp