Bucking Horse Hula - Pua Kealoha

Click Title to Access Melody

Kau ka lio ka bucking horse, a neʻe neʻe mai e he pili lā

A giddiapu no hoʻi papa, auwē no hoʻi
A giddiapu no hoʻi mama, pehea ʻoe papa, fine e-e-e,
Papa, da odder day I been see this haole, no hoʻi, ride horse
He go up, he come down, no hoʻi, he go up,
Oh sweetheart, that's "posting", no hoʻi ka ua, "posting"

Kau ka lio ka bucking horse, a neʻe neʻe mai e he pili lā
A giddiapu no hoʻi papa, pehea ʻoe mama, fine, no hoʻi, auwē
Hana mālie no hoʻi ka ua e,e,e,
Auwē, da odder day, no hoʻi, I been see this wahine haole ride horse
No ka the please no hoʻi, go the other side
Auwē, no hoʻi, he go like anything no hoʻi
Oh that side saddle, sweetheart, side saddle
Pō aʻo o kāua, Daddy, pō aʻo

Kau ka lio ka bucking horse, a neʻe neʻe mai e he pili lā
Giddiapu no hoʻi papa, giddiapu no hoʻi mama, pehea ʻoe e papa, auwē
Hana mālie no hoʻi ka ua, auwē, no hoʻi e-e-e too too divine
He go mamua, he come back no hoʻi
As he go mamua, pilikia no hoʻi mahope
Oh, that's "canter" sweetheart "canter"
No hoʻi kāua "canta", hana mālie no hoʻi ka ua

Kau ka lio ka bucking horse, a neʻe neʻe mai e he pili lā
A giddiapu no hoʻi papa, auwē, pehea ʻoe mama, auwē no hoʻi
Hana mālie no hoʻi ka ua, auwē e-e-e , too too divine
E nei papa da odder day, I been see this, no hoʻi, horse, you know
Hele a kai no hoʻi, e nei O ma ka ua no hoʻi, ku ma no hoʻi
E nei papa bring your horse o here no hoʻi he get the Buffalo grass
Kai ke ia kai, a e nei bring your other horse no hoʻi, Mānienie grass
Hana mālie no hoʻi ka ua papa, hana mālie no hoʻi,

Kau ka lio ka bucking horse, A neʻe neʻe mai
Auwe, hele a pilikia o pehea ʻoe papa
Auwe no hoi hana mālie no hoi ka ua, a
Pehea a ʻoe, auwe, auwe no hoi

Source: G. Cooke collection - composed in the 1930's using Pidgin English lyrics. Music clip by Gippy Cooke