By And By Hoʻi Mai ʻOe - by Queen Liliʻuokalani


Aia i Mauna Kilohana
ʻO aʻu lehua ʻula i ka wao
Nā maka ʻohe kiʻi i ka wai
ʻĀhaʻi ka ʻiʻini a ka manaʻo

Hui:
By and by hoʻi mai ʻoe
E he ʻala hoene i ka poli
By and by hoʻi mai ʻoe
I ʻaneʻi kāua e laʻi ai

E ʻae ana paha wau i ka ualo
I ka leo hea a ka pololei
E hoʻi aku nō wau e pili
Me ka ua Kīpuʻu o ka nahele

Me he ua noe ala ko aloha
E hana mau nei kuʻu nui kino
ʻO kou kai ia e mākoi ai
Uʻi ʻaʻā ia pua i ka nani


Liliʻuokalani
There at Mount Kilohana
My red lehua of the forest
Sharp eyes fetch the water
And carry off the desire of the heart

Chorus:
By and by you will return
O fragrance that soflty flutters my heart
By and by you will return
Here you and I will spend our days in rapture

I shall perhaps yield to the urge
To the calling voice of the land shell
E shall return to be close
With the Kīpu`u rain of the forest

Like a misty rain is your love
That thrills my whole being
It is the love which you tender
That flower glows with beauty

Source: Recorded by Nā ʻŌiwi. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier