A Honolulu Au (I Am At Honolulu) - Paʻi Umauma
 

Kahea:

Ae, a Honolulu au
 
A Honolulu au lā
E makaʻikaʻi lā
 
A Waikīkī au lā
Hoe i ka waʻa lā
 
A Heʻeia au lā
Holo ma ka moku lā
 
A Mōkapu au lā
ʻĀina o nā aliʻi lā
 
A Puʻuloa au lā
ʻO ke awa lau lā
 
A Makapuʻu au lā
Hoʻohula no na naiʻa lā
 
A Haleʻiwa au lā
I ka loʻi kalo lā
 
A Maunalua au lā
Aloha i nā kupuna lā
 
A Nuʻuanu au lā
'Ike i na kiʻi lā
 
Haʻina mai ka puana lā
No Honolulu lā ʻea
 
Kahea: He mele no Hoʻomakaʻikaʻi
Call:
 
Yes, I am at Honolulu
 
I am at Honolulu
To see the sights
 
At Waikīkī
Paddle the canoe
 
At Heʻeia
Ride the boat
 
At Mōkapu
Sacred land of chiefs
 
At Puʻuloa
The many channels
 
At Makapuʻu
Porpoises dance the hula
 
At Haleʻiwa
The taro patch
 
At Maunalua
Greet the elders
 
At Nuʻuanu
See the petroglyphs
 
This the refrain
About Honolulu
 
A chant for Explorations

Source: This chant was composed for the Kamehameha Explorations program to commemorate the field trips experienced by the students. Verse 5, Puʻuloa is the ancient name for Pearl Harbor. The channels refer to the locks. Verse 8, the elders are the residents of Lunalilo Home for aged Hawaiians.