Ahia - Chant Mele Maʻi
A luna au o Ahia
Haʻa ana ka lehua i ka wai
 
E inu i ka mapunapuna
E mapu mai ana ke ʻala
 
Ke ʻala o ka lau hinahina
Hina iki aʻe no kāua
 
Ka lawena aka hoa akamai
E niniu ka pua i ka nahele
 
Hele no ʻoe a manaʻo mai
Eia i ʻaneʻi ko aloha
 
He aloha ke kumu i hui ai
ʻIke ia nā pali Koʻolau
 
Haʻina ʻia mai ka puana
Haʻa ana ke lehua i ka wai

He inoa no Kupakeʻe

I was in the upland of Ahia
Where I saw a lehua sway over the waters
 
Drinking from the cool spring
While fragrance filled the air
 
The fragrance of the hinahina leaf
Let's pause here for a while
 
This is how a clever companion
Sets the forest flowers awhirl
 
Go and remember
Your lover waits for you, here
 
It was love that drew us together
To gaze on the hills of the north
 
Tell the refrain of
The lehua that sways over the waters
 
 The name song for Kupakeʻe

Source: This mele mai honors the high chief Kupakeʻe of Kauaʻi. Lehua refers to a young maiden. Hinahina is the native heliotrope (heliotropium anomalum).