Aia I Honolulu (There at Honolulu) - Chant for for Kakuhihewa

Aia i Honolulu kuʻu pohaku
NoKakuhihewa koʻu haku ia
Malia o loaʻa pono aku ʻoe
Ma ka lihilihi aʻo pua Komela

ʻOhuʻohu Halemano i ka lau lehua
Ua kanu nā pua Kukaniloko
Maloko mai ʻoe me Liʻa wahine
Ike kui ohelo `ai a ka manu

I luna no wau me lei lehua
Kamaile lau liʻi aʻo Kaʻala
He ʻala ka maile lau liʻi liʻi
Ka maile lau liʻi aʻo Koʻiahi

Ua ahi ua wela mai ne loko
Ka hano hoʻoheno aʻo Kuwili
He aku mākou o mai ʻoe

No Kakuhihewa koʻu haku i

Kahea: He Inoa No Kakuhihewa
There in Honolulu is my stone
For Kakuhihewa is my lord
You probably may be discovered
Among the petals of Camellia blossoms

Bedecked is Halemano with lehua leaves
With flowers grown at Kukaniloko
Do come in with Liʻa wahine
To string ohelo berries well-liked by the birds

I was up yonder with lehua leis
And small leaf maile of Kaʻala
Fragrant indeed, the small leaf maile
The small leaf maile of Koʻiahi

There is a heat of desire that rises within
To hear the appealing notes of Kuwili's flute
I call to you, o answer me
O Kakuhihewa, my chief

Chant: The name of Kakuhihewa
Source: