Aia Lā ʻO Pele I Hawaiʻi (Pele Is At Hawaiʻi) - Hula Alaʻapapa
Aia lā ʻo Pele i Hawaiʻi, ʻeā
Ke ha`a mai la i Maukele, ʻeā
 
ʻUhīʻūhā mai ana, ʻeā
Ke nome aʻe la iʻā Puna, ʻeā
 
Ka mea nani ka i Paliuli, ʻeā
Ke pulelo aʻe la i nā pali, ʻeā
 
Aia ka palena i Maui, ʻeā
ʻĀina o Kaululāʻau, ʻeā
 
I hea kāua e laʻi ai, ʻeā
I ke alanui aʻe liʻa nei, ʻeā
 
Haʻina ʻia mai ka puana, ʻeā
No Hiʻiaka nō he inoa, `ʻeā 
Pele is at Hawaiʻi
She is dancing at Maukele
 
She surges and puffs this way
Devouring the land of Puna
 
It makes Paliuli beautiful
Fire tongues leaping at the cliffs
 
It is heard at Maui
Land of Kaululaʻau
 
Where will we find peace?
Oh, how we yearn on the road
 
The end of my song
A name song for Hiʻiaka

Source: This mele inoa for Hiʻiaka is learned by most hula students when they begin the study of ancient hula. The dancer is the olapa and these chants are sometimes called Hula Olapa. Maukele is in the Puna district of Hawaiʻi and Paliuli was a legendary paradise. Kaululāʻau (grove of trees) was a chief of Maui, the mischievous son of Chief Kakaʻalaneo. Pele asked her sisters to dance and sing for her. All except the youngest, Hiʻiaka i ka poli o Pele (Hiʻiaka in the bosom of Pele), asked to be excused. She danced to a chant about Puna, a place she loved dearly, the home of her friend, Hopoe. Pele promised not to destroy Puna. Pele asked Hiʻiaka to go to Kauaʻi and escort Lohiʻau, Pele's dream lover back to her. Pele destroyed Puna in a fit of jealousy, when she thought Hiʻiaka would try to keep Lohiaʻu from her.

Momi Aarona Kepilino