ʻAuʻa ʻIa E Kama I Kona Moku - by Keaulumoku

ʻAuʻa ʻia e Kama e kona moku
E kona moku e Kama e ʻauʻa ʻia

Ke kama kama kama kama i ka hulu nū
Ke kama kama kama kama i ka huli au

Hulihia pāpio a i lalo i ke alo
Hulihia i ka imu
O Ku ka Makiʻi lohelohe
ʻO ka hana ʻana i hiki ʻōhulehule
Kaʻa ʻia ka ʻalihi aʻo pōhaku

Me ka ʻupena aku aʻo ihu aniani
O ka unu o Niuolaniolaʻa
O Keawe ʻai kū ʻai a laʻahia

Nāna i halapepe ka honua o ka moku
I haʻale ʻia i ke kiu welo kā i ka puʻu
Kōwelo lohi aʻo Kanaloa
Kama refused to part with his island
This is the land held back by Kama

The son Kama, the highest born
The son Kama, who reigns

He turns his foes face down (kills them)
He turns them into the imus
Then and lays them before his idols
He rids the land (of foes) till none exist
He rolls them aside as he does stones

He draws them in as he does his nets
To his temple Niuolaniolaʻa
(built) By Keawe, the most sacred one

He who ruled and made the island subject to him
His power arose to the summit of the hills
He is the powerful descendant of Kanaloa

Source: Keakaokalâ Kanahele - This mele inoa for Aikanaka, maternal grandfather of Queen Liliʻuokalani, was composed by Keaulumoku, a priest, and published in the Hawaiian Newspaper "Na Mele Aimoku", 1886. Kama, short for Kamalalawalu was a chief of Maui. Imu are earthern ovens and makiʻi lohilohi is the word for both the sacred cord and/or ritual. The chant refers to the rites of human sacrifice at heiau luakini. Translated by Mary Pukui.