Hâloa `O Wâkea - Traditional


`O Wâkea noho iâ Papahânaumoku

Hânau `o Hawai`i, he moku
Hânau `o Maui, he moku

Ho`i hou o Wâkea noho iâ Ho`ohôkûkalani

Hânau `o Moloka`i, he moku
Hânau `o Lâna`ikaula, he moku

Lili`ôpûpunalu`a o Papa iâ Ho`ohôkûkalani
Ho`i hou o Papa noho iâ Wâkea

Hânau `o O`ahu, he moku
Hânau `o Kaua`i, he moku
Hânau `o Ni`ihau, he moku
He `ula a`o Kaho`olawe

Wâkea lived with Papa, begetterof the islands

Begotten was Hawai`i, an island
Begottern was Maui, an island

Wâkea made a new departure and lived with Ho`ohôkûkalani

Begotten was Moloka`i, an island
Begotten was Lâna`i, an island

The womb of Papa became jealous at it's partnership with Ho`ohôkûkalani
Papa returned and lived with Wâkea

Begotten was Oah`u, an island
Begotten was Kaua`i, an island
Begotten was Ni`ihau, an island
A red rock was Kaho`olawe

Source: David Malo's Hawaiian Antiquities - This chant tells of the birth of the islands and may be used as a genealogy chant. Translated by Emerson