He Aloha No Na Pua - Chant

 

He aloha no na pua
Na pua ohelohelo
 
 
Ohelo ai a ka manu
Ka lehua ula i ka uka
 
 
Nani wale hoi ka ikena
I ka ua nui a o Hilo
 
 
A nui mai ke aloha
Ua like me ka wai puna
 
 
He ihona no a he alu
Hakalia i ka piina
 
 
Ka piina a o Poulua
Elua o'u makemake
 
 
Ka wali a o ko kino
Ka nahe a o ko leo
 
 
Ha`ina mai ka inoa
O Kalanikaulilua
I am fond of the flowers
Flowers with rosy cheeks
 
 
The berries picked by the birds
And the red lehua of the upland
 
 
What joy it was to see
The heavy rains of Hilo
 
 
Love gushed forth
Like a bubbling spring
 
 
Going down an incline
Then over a rise
 
 
The rise of Poulua
Where there are two things I admire
 
 
The suppleness of your body
And the loveliness of your voice
 
 
The end of my song, I sing
Of King Kalakaua

 

Source: Hiona Collection