Kahi Kai A'o Mamala - Ulumahiehie

 
Kahi mea i aloha `ia, ahahana
Kahi kai a`o Mamala
 
 
Malama hewa `ana `oe, ahahana
Kaukana a ke aloha
 
 
Ua pono no kau hana, ahahana
Ahe kini lehulehu `oe
 
 
Pehea la ka nohona, ahahana
**(I hea la ka nohona, ahahana)
I ka `olu a`o Halaulani
 
 
Ahe lani nui no `oe nau, ahahana
No neia nui kino
 
 
Kou kino noho mälie
I ke ahe a ka makua
 
 
E aloha a`e ana wau, ahahana
Kahi wai a o Kewalo
 
 
E uwalu aku ana wau, ahahana
A he ole ka maliu mai
 
 
Ha`ina mai ka puana, ahahana
Kahi kai a`o Mamala
 
 
Ha`ina mai ka puana, ahahana
Ua pono no kau hana
 
 
Ha`ina hou ka puana
Kahi mea i aloha ia
 
Kahea: He Inoa No Kaholomoku
 
**alternate stanza
The one who is loved, uh-huh
Is by the sea of Mamala
 
 
You have a secret, uh-huh
You are in love
 
 
That is alright for you, uh-huh
Because of your many helpers
 
 
How are you living, uh-huh
**(Where are you dwelling, uh-huh)
In the shelter of Halaulani
 
 
You are a ruler to me, uh-huh
You rule my whole being
 
 
You are of gentle character, uh-huh
Heeding you parents
 
 
I love the one, uh-huh
By the water of Kewalo
 
 
I go to grasp, uh-huh
And do not heed
 
 
This is the end of my praise, uh-huh
About the little sea of Mamala
 
 
Tell the refrain, uh-huh
Of the righteous one
 
 
Tell the refrain, again
Of one who is loved
 
In The Name Of Kaholomoku
 
**alternate stanza

 

Source: Lokalia Stearns, Translated by Joseph Kahaualelio - Mamala is the channel at the entrance of Honolulu Harbor. Kaholomoku is one of the many names of King Kalakaua