Lanakila Ke Ka Ahi Aliʻi (Lanakila, The Royal Train) - Chant

 

Kahea:
O Lanakila Ke Ka Ahi Aliʻi

O Lanakila ke ka ahi aliʻi
Nana lawe mai kahu aupuni

A hiki o kalani i Moanalua
Ka uwapo holuholu aʻo Hālana

Alawa iho ʻoe ma ka ʻaoʻao
Ka nome ka huila i ke alahao

Aʻohe ou loa a e Mānana
I ke ku ʻupau a na wilikī

Hoʻokahi na leo aʻo ke kuhina
Hoʻopaʻa ia mai na mikini

Kunou welo pâpale ke aloha
Nā kupa nā kini ou e kalani

A kau o kalani i ke kaʻa pio
Huli aku a noho hoʻolaʻilaʻi

Kiani ka uwepa ha`a nā lio
Kiliopu i ke kula o Leilehua

He aku mākou o mai ʻoe
O Liliʻuoklani la he inoa

Kahea:
He inoa no Liliʻuokalani

Call:
Lanakila, The Royal Train

Lanakila was the royal train
That bore hither the crown princess

Bearing her through Moanalua
Over the swaying bridge at Hâlana

A glance out the sides showed
The wheels rolling over the track

Mânana did not seem far
When the engineers’ did their work

The minister spoke just once
“Make the engine stop here”

Greeted by bows and waving hats
By her subjects, her people

The princess boarded a carriage
There she turned and sat calmly

The whip was snapped, the horses
Pranced over the plain of Leilehua

We call to you, o answer us
Liliʻuokalani is your name

Call:
For the name of Liliʻuokalani