Noho Ana Laka - Chant to Laka


Noho ana Laka i ka uluwehiwehi
Kû ana i luna `o Mo`ohelaia
Ka `ôhi`a kû i luna `o Maunaloa
Aloha mai Kaulana-a-`ula ia`u
Eia ka `ula la, he `ula leo
He môhai e kâ`naenae na`u iâ `oe
E Laka ê, ho`oulu `ia

Laka lives in the verdure
Standing at Mo`ohelia
The `ôhi`a stands on summit of Maunaloa
Love comes from Kaulana-a-`ula to me
Here is the sacred chant
A supplicating prayer I offer to you
O Laka, give me inspiration

Source: Mo`ohelia was near the summit of Maunaloa, Moloka`i. This prayer to Laka was chanted for inspiration when learning hula and placing offerings on her altar.