Pua Hau O Maleka (Fair Blossom of America) - Chant for Kamamalu

Auhea wale ana oe, aha hana
E ka pua hau o Maleka

Ke ui ne ka manao, aha hana
Pehea o Niakala

Kela wai kamahao, aha hana
Wai halulu i ka moana

Nana i na'i na moku, aha hana
Lohe aku nei Rusini

Aole i hopo Lakana, aha hana
I ka nui a o Akia

Huea ke kaona nui, aha hana
Laki ka moana Iniana

Ehuehu no o Enelani, aha hana
Ke kowa ao Kekokia

Haina mai ka puana, aha hana
O ka lani no he inoa

Kahea: He inoa no Kamamalu

Where are you?
Fair blossom of America

My thoughts turn to inquire
How is Niagara Falls?

That wonderful waterfall
That rumbles on to the sea

It flowed on the other lands
And was heard of by Russia

London had no fear
Of the size of Asia

The great city rose up to the
Defense of the Indian Ocean

England was furious
Over the Scottish straits

The end of my song
Name song for the chiefess


Call: The name song for Kamamalu

Source: Name Song for Princess Victoria Kamamalu