Pu`uonioni - Chant

 
A ka luna o Pu`uonioni
Ke anaïna a ka wahine
 
Ki`ei i kai äulu o Wahine-kapu
Noho ana `o Papalauahi
 
Lauahi Pele i kai o Puna
One`ä kai o Malama
 
Mälama i ke kanaka
A he pua laha `ole
 
Ha`ina mai ka inoa
Kua kapu o Hi`iaka
 
 
Kahea: He inoa no Hi`iaka i ka poli o Pele
From the heights of Pu`uonioni
I gazed on a company of women
 
In fascination , I peer on Wahine-kapu
Beyond lies Papalauahi
 
Pele burns her way to Puna
Heapings cinders down at Malama
 
(Pele) Take care of your people
They are your choicest possessions
 
This is a name chant for
Hi`iaka of the sacred back
 
 
Call: In the name of Hi`iaka in the bosom of Pele

 

Source: Hiona Collection, Translator unknown - This ancient chant was done in noho (sitting position) with `ili`ili. Wahine Kapu is Madame Pele. Malama is the land section, sea area and crater at Kalapana in the Puna district, island of Hawai`i.