`Ula Kalaeloa I Ka Lepo A Ka Makani - Traditional

 
'Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani
Kai ho'onu'anu 'ia 'apua Kalama'ula
 
 
'Ike a ku'u mana'o ia'u kula
Hea mai Kaiolohia
 
'Eu ho'i maua i Ka'ana e
Aloha ia'u ke kula o Niniwai
 
O'u hoa i Kala'iakamanu e
Manu a hoa laukona i ke kee'lau
 
 
Au'a 'ia e ka moe in a ke loha la he 'ai lili ka
Aia ua 'ike au

 

Red is Kalaeloa with dust raised by the wind
The dust concentrates at Kalama'ula as
though it were a basket
 
At sight of it I thought of my plain
Kaiolohia calls to me
 
To return to Ka'ana
In love am I with the plain of Niniwai
 
With my companions at Kala'iakamanu
Bird companions that shy away among
the leaves
 
Love that is dreamt of is held back by jealousy
This is known

 

Source: "Na Mele Welo" Translated by Mary Pûku`i - This poem from Moloka'i was chanted by Kala Waiwaiole of Kapa`a Kaua`i