`Ulei Pahu I Ka Moku - Hula Pahu


`Ulei pahu i ka moku
`Unu i kele ala
A`e pahu i ka moku
Ua ho`ohiolo ka `aha
E kû wale nâ ki`i
E kau mai nâ hailo
E mana`o holo i ka moku
`Ulili a ka haole
E kû i ka hoe uli
A`e kôhi i ka pale kai
E pô`ai i ke koa
Ahe kû a ko`ai wai
Ahe mea ahe mea `oe
Ahe mea ahe mea`oe


Fetch the `ûlei (hard wood) pole
Pole out off the mud flats into the deep
Put out to the ship
Whose sails have been let down
Behind stands the images
That fill me with terror
I yearn to flee to the ship
The tall masted ship of the haole (foreigner)
I stop the boat with the hoe `uli (steering paddle)
And press it against the side of the boat
I make fast the rope to the coral
And wind my rope round and round
Aye, you are as nothing
Aye, you are as nothing


Source: Sounds of Power In Time, Keahi Luahine Collection, Translated by Kawena Pûku`i