Wailua Iki - Hula Ka`i (entrance)

 
O oe ka ia e Wailua-iki
E ka la ulu pali o Waioli
I hele ia mai e Li`a wahine
Ka wahine kui pua o Hoakalei e
E lei oe
 
 
E lei oe in na hala i pala iloli i ke kai
Ua hele wale a maka eleele i ka anu
Hina ia e ke Kina`u
Ola ia Mahamoku ka makani ku puni kawalawala
 
 
Kahea i ka luna o Kamae la e hoi
He malihini puka ko ka hale nei
It is thou (whom I seek) o Wailua-iki
On the sunlit hill of Waioli
Li-a-wahine advances hither
This woman who strings the flowers of Hoakalei
To wear
 
 
Wear the hala that is speckled by the sea
Speckled black by the cold
And tossed down by the Kinau breeze
Mahamoku, the blustering wind renews life
 
 
When it calls to you from the top of Kamae to return
For visitors have come to your home

 

Source: Hula, Historical Perspectives by Dorothy Barrere, Mary Pukui & Marion Kelly - Based on Hi`iaka's chant when she went to Kauai to seek Lohiau for Pele. She chanted to Kapo (Wailua iki) seeking entrance to her home but found Kapo not there. Kapo or Wailua-iki had gone to gather flowers in the hillside above.