Away In A Manger (He Kapu Hanai) - Music by James Murray (1841-1905)

 
Away in a manger, no crib for his head
The little Lord Jesus laid down His sweet head
The stars in the sky looked down where He lay
The little Lord Jesus asleep on the hay

The cattle are lowing, the baby awakes
But little Lord Jesus no crying he makes
I love thee Lord Jesus look down from the sky
And stay by my cradle till morning is nigh
He kapu hanai 'oia ka moe
No ke kama iki e hiamoe ai
Nānā mai la na hōkū ma i luna mai
Iā Iesu ka Haku o moe laʻi ana

Uwē nei na pipi ala naʻi Ia
O ke Kama iki ʻaʻole uwē
Nou kuʻu aloha e ka Haku Iesu
E ku ma koʻu moe a ao hoʻi ka pō


Source: Text "Little Children's Book for Schools and Families 1885, Translated by Mary Pukui