The Friendly Beasts - Lyrics by Robert Davis, 13th Century Melody

Iesu he Poki`i nou a no`u
Hanau ia oia ma ka hale lio
Me na holoholona nui
Iesu Ka poki`i nou a no`u

Ae, ka ekake huluhulu
Au`amoau i ka makuahine
Aua mo au i Betelehema
Ae, ka ekake huluhulu

Ae, ka pipi ula ke`oke`o
Ha`awi au i uluna nona
Ha`awi au iwahi e moe
Ae, ka pipi ula ke`oke`o

Ae, ka hipa kiwi kapakahi
Ha`awi au i ka hulu no ke kapa
Me ke kuka no Kalikimaka
Ae, ka hipa kiwi kapakahi

Ae, ka manu iluna o ka hale
"O" ku`u leo "E" moe maika`i
Kani ku`u leo ku`u hoa pu
Ae, ka manu iluna o ka hale

Ae, ke kamelo melemele
Auamo au na`a li`i ekolu
Auamo au i na makana
Ae, ke kamelo melemele

Keia na makana o kela po
Mai na holoholona mai
Na ka Haku Ka Emanuela
Na mohai ho`ohanohano
 

 

Jesus, our Brother, strong and good
Was humbly born in a stable rude
And the friendly beasts around him stood
Jesus, our Brother, strong and good

I, said the donkey, shaggy and brown
I carried his mother, up hill and down
I carried her safely to Bethlehem town
I, said the donkey, shaggy and brown

I, said the cow, all white and red

I gave him my manger for his bed
I gave him my hay to pillow his head
I, said the cow, all white and red

I, said the sheep, with curly horn
I gave him my wool for his blanket warm
He wore my coat on Christmas morn
I said the sheep, with curly horn

I, said the dove, from the rafters high
Cooed Him to sleep that He should not cry
We cooed Him to sleep, my mate and I
I, said the dove, from the rafters high

I, said the camel, yellow and black
Over the meadow upon my back
I brought him a gift in the wise men's pack
I, said the camel, yellow and black

Thus, every beast, by some good spell
In the stable dark was glad to tell
Of the gift he gave Immanuel
Of the gift he gave Immanuel
 
 
 
Hawaiian translation by Annie Kanahele