Jingle Bells (Kani Na Pele) - J.S. Pierpont

Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way

Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
The sleighing song tonigh

Kani no nā pele e
Kani no nā pele
e
Kani kani e

Nui nō ka hauʻoli

Ke holo aʻe lākou

Haʻule mai ka hau

A holo aʻe lākou

Maluna o nā kula

Me nā leo hauʻoli

Kani mai nā pele

Hauʻoli nui nō

Ka hele ʻana i ka holo
Hau i keia pō


Source: Kamehameha IHS - Composed 1857. Transation by Alicr Namakelua