O Little Town of Bethlehem (Betelehema Iki E)
Lyrics by Phillip Brooks (1835-1893) Music by Lewis Redner (1831-1908)
Hawaiian lyrics by Edward Kahale

O little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by
Yet in thy dark street shineth
The everlasting Light
The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight

For Christ is born of Mary
And gathered all above
While mortals sleep
The angels keep
Their watch of wondering love
O morning stars together
Proclaim the holy birth
And praises sing to God the King
And peace to all on earth

Betelehema iki e
Ke ʻike nei mākou
Kou moe ʻana i ka pō
Paneʻe aʻe na hōkū
Laʻela'e no kou mau ala
Ka lama e ola ai
Ka liʻa ka weli o na kau
Aia no me ʻoe


Hanau ʻia ʻo Kristo

A hui aʻe ko ō

Moe ko ke ao a kiaʻi mau

Na ʻā
nela maikaʻi
Nānā pono aloha
Hui pu na hōkū ao

Kukala aʻe ʻoukou

A mililani i ke Akua

He malu i kanaka

Source: Kamehameha Schools IHS