Mai Ae I Ka Hewa (Yield Not To Temptation) - Horatio R. Palmer (1834-1907)
 
Mai ae i ka hewa
Hoole mau no
O kou `lanakila
E mau ana no
E paio mau
I na ino nei
A nana ia Iesu
I kou alakai
 
 
Hui:
E nonoi i ka Haku
E kokua ia oe
Ua makaukau Oia
E kokua ano
 
 
Mai hui me ka poe
E hoino nei
E kupaa oe
No kou Haku nei
E kiai mau
I na ino nei
A nana ia Iesu
I kou alakai
 
 
Ma kou lanakila
Na pomaikai nei
O Iesu ke ala
E ola mau ai
E hoomau aku
`Na hana maikai
A nana ia Iesu
I kou alakai

 

Hawaiian Translation by Kalaina