Onward Christian Soldiers (Naue E Na Koa)
Lyrics by Sabine Baring-Gould, Music by Arthur Sullivan
 

Onward Christian soldiers
Marching as to war
With the cross of Jesus
Going on before
Christ the royal master
Leads against the foe
Forward into battle
See his banners go

Refrain:

Onward Christian soldiers
Marching as to war
With the cross of Jesus
Going on before


Like a mighty army
Moves the church of God
Brothers we are treading
Where the saints have trod
We are not divided
All one body we
One in hope and doctrine
One in charity
Naue e nā koa
Naue kaua e
Me ka hae o Iesū
Kona keʻa nei
Iesū no ka Luna
Nanā alakaʻi
Kau no kona bana
Kau mau maluna e
  
Puana:
Naue e nā koa
Koa o Iesū
Nona no ke kaua
Kona mana pu

He pūʻali mana
Na haipule nei
Mana no ka pule
Lanakila e
Kaua kuikahi
Like ka manaʻo
ʻOle mokuahana
Naue like no

Source: Leo Hoʻonani - The lyrics were were said to have been written in 15 minutes in 1865. The melody is taken from a hymn "St. Gertrude", composed by Arthur Sullivan. Hawaiian translation by Laiana