E Aloha Mai E Pele - Harriet Kepilino Fernandez

 
E aloha mai e Pele
Ka wahine lewa i keahi
Nuha ʻinoʻino nō ʻoe
Me kou lava neʻe mālie

Kaulana nei kou inoa
Mana wahi pū a pau
Holo mākou me ka wai maka
Mai kuʻu ʻāina aloha

Hiʻiaka poli o Pele
Kau mea i aloha ai
E ala kai ʻoe a ʻike pono
Ke aliʻi wahine o ka honua

Ke hulali ne ke ahi
Me kou lava neʻe mālie
Huli aku mākou a i luna
ʻIke i ka nani poina ʻole

Haʻina mai ka puana
E ō e Pele i kou inoa
Puʻu wai kau maha o ka lehulehu
Aloha nou e ka ʻāina
O Pele, have mercy on us
O lady moving in the form of fire
Your sulk is so great
Yet your lava moves slowly

Your name is famous
Everywhere
We ran with tears
From the land we loved

Hiʻiaka raised in the bosom of Pele
The one that I loved
Lead to her destination
The queen of the earth

The fire glitters
As her lava moves slowly
We turn to the top
To see the unforgettable beauty

This is the end of the song
Answer O Pele to your name
To the heavy heart of the mulititude
Who love the land

 

Source: Hines Collection - Translator unknown