E Hō Mai Ka Hōʻailona - Haku Mele, Kaʻohu ʻAkana

E hō mai ka hōʻailona,
Ka lani pōlua
E hō mai e
Aia lā ka hekili pāmaloʻo
Ka mākēhā
E ʻūhīʻūhā!
E hoʻolohe!
Aia lā ka ʻōlapa kau uila
Ā ka ua lani
E ʻike mai ē
E hō mai ke kama lani
-----Ke kama Hawaiʻi
-----Ke keiki a Pākī a Konia
-----Ke keiki hānai no Kīnaʻu
-----Ke aloha o ka lāhui
E hō mai ē
-----Ua hānau ʻia ʻo Pauahi ke aliʻi ē
-----He inoa
ʻAe, ʻae, ʻae
Her arrival has been announced by
The deep dark heavens
She has come
The peels of thunder accompany your presence
The flashing of lightning
Bellows and blows!
Listen!
The heavens rumble
Until the heavenly rain falls
It is known
The royal child has sprung forth
--- +A royal child of Hawaiʻi
----+The child of Pâkî and Konia
----+The royal pet of Kīnaʻu
----+Beloved one of the people
You will be received well
- - - Ke aliʻi Pauahi is born
- - - A name chant for you
Yes, yes, yes

Source: A. Ho Collection.
Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier © pendug