E Kuʻu Hawaiʻi - Andy Cummings

E kuʻu Hawaiʻi
Home aloha naʻu
Nani lua ʻole
E Hawaiʻi, kuʻu Hawaiʻi

A ʻo ʻoe nō ka home
O ka Pākīpika
Haʻaheo hoʻi au iā ʻoe
E kuʻu Hawaiʻi

My own dear Hawaiʻi
Home that I love so well
No other place can equal
My own Hawaiʻi, lovely Hawaiʻi

You are like the precious
Pearl of the great Pacific
And with pride I will sing your praises
My own dearest Hawaiʻi

Source: Bob Yee - Translator uknown. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier