E Kuʻu Lei - Traditional

E kuʻu lei, e kuʻu lei
Aloha lei makamae
Eia au ke kali nei
E hoʻi mai kāua e pili
Kou aloha kaʻu e hiʻipoi nei
Nā kau a kau, nā kau a kau

E kuʻu lei, e kuʻu lei
Aloha lei makamae
Nou hoʻokahi ka liʻa aloha
Āhea lā ʻoe maliu mai
E kuʻu lei e kuʻu lei

My lei, my lei
Precious lei of love
Here, I wait for you
Return to me so we can be together
Our love is mine to cherish
For all times

My lei, my lei
Precious lei of love
My only desire
I call to you, heed (me)
My lei, my lei

Source: Kanoho Collection Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier