E Kuʻu Morning Dew - Words by Larry Kimura, music by Eddie Kamae

E kuʻu morning dew
Alia mai, alia mai
Maliu mai ʻoe
I kaʻu e hea nei
E kali mai ʻoe
Iaʻu nei, iaʻu nei
ʻO wau iho nō
Me ke aloha
 
Wehe mai ke alaula
ʻOliliko nei līhau
E hoʻohehelo ana
I neia papālina
I uka o Mānā
I ka ʻiu uhiwai
Ma laila nō kāua
E pili mau ai
Ma laila nō kāua
E pili mau ai  
Eddie Kamae
My morning dew
Wait a moment
Pay attention
To what I call out
Wait
For me, for me
I remain yours
With love
 
Dawn breaks
And the wet dew sparkles
Causing a rosy color
On these cheeks
Up at Mānā
In the mist-shrouded highland
There, you and I
Will remain forever
There, you and I
Will remain forever


Source: Myrna Kamae -
Eddie Kamae website: www.hawaiianlegacy. Hawaiian Text edited by Puakea Nogelmeier © Hawaiʻi Sons, Inc. 1973