E Maui ʻĀina Kaulana - Words & music by Kealiʻikaleoʻolaeanuikaumanamana VIII Blaisdell


Haʻaheo wale hoʻi ʻoe
E Maui ʻāina kaulana
ʻĀina kaulana i ka nani
Hanohano Haleakalā i ka ua noe
Kau i ka lani kelakela
A he nani hiwahiwa ku hoʻokahi

Hui:
Hanohano Maui nō ka ʻoi
Hanohano Maui nō ka ʻoi

Alawa aʻe ua
I ka nani aʻo Puʻu Kukui
Ua ʻohu e ka ʻōpua
Hanohano Kahalawai i ka ua noe
Kaulana nā wai ʻehā
O kaulana Kepaniwai

Hui:
Hanohano Maui nō ka ʻoi
Hanohano Maui nō ka ʻoi

Ahuwale nā Kuahiwi o Maui
Ke holo aʻela mai uka a ke kai
Kaulana hoʻi ʻoe kū kilakila
Haʻina ʻia mai ana ka puana
E Maui ʻâina kaulana
ʻĀina kaulana i ka nani

Hui:
Hanohano Maui nō ka ʻoi
Hanohano Maui nō ka ʻoi

You are proud, indeed
Maui, famous land
Land famed for its beauty
Majestic is Haleakalā in the misty rain
Placed in the lofty heavens
Here is a singular and treasured beauty

Chorus:
Glorious Maui, is the very best
Glorious Maui, is the very best

Let us glance up
At the beauty of Puʻu Kukui
Adorned by the clouds
Majestic is Kahalawai in the misty rain
Famous are the four waters
And famous for the battle of Kepaniwai

Chorus:
Glorious Maui, is the very best
Glorious Maui, is the very best

The mountains of Maui are in plain view
That run from the uplands to the sea
You are famous and stand majestically
Told now is the song
Of Maui, famous land
Land famed for its beauty

Chorus:
Glorious Maui, is the very best
Glorious Maui, is the very best

Source: Kealiʻi Blaisdell's CD "Malumaluakua" -This haku mele written Sept. 3, 2008, by Kealiʻi speaks of the two most well known mountains in the Hawaiian Islands, Haleakalā and Mauna Kahalawai, both with significant importance to the kanaka maoli people. From the glory and prestige of Haleakalā, to the all-important battle of Kepaniwai and the four waters of Mauna Kahalawai, this mele speaks clearly of the love that Keali’i has of Maui. Translated by Kealiʻi Blaisdell. © 2008, Kealiʻi Blaisdell