Hanalei Bay - Words & music by Alfred Alohikea

Haʻaheo wale hoʻi ʻoe
Ka ua kikoni ʻili
ʻIli aku ka manaʻo
I ka lihilihi kai aʻo Manalau
A lauāhea ke ʻala
ʻInikiniki mai ana
Me he ala kuʻu hoa pili ʻia
Noho aku wau
Hoʻolono o ke kai
Ka hoene mai no i ka pue one
ʻAlawa aku hoi au
Ke kani mai aka Aʻo
O kahi manu heahea
No ke ʻone kaulana aʻo Hanalei

ʻAuhea wale hoʻi ʻoe
Ke one aʻo Puarose
He one kaulana
A he milimili hoʻi
Na ka malihini he malihini hoʻi ʻoe
He kamaʻāina au
Ua noho ʻia hoʻi a kupa i ʻanei iho no
Kaʻiʻini ka ʻanoʻi
A kau i ka luna
O Namolokama
Noho ana no i ka ʻolu
I ka lau aʻo ke paina
He hoa pili hoʻi no
Ke one kaulana aʻo Hanalei

Proud are you
Of the rain that pelts the skin
The mind goes forth
To the edge of the sea of Manalau
Surrounding us is a perfume
That seems to pinch the skin
As a lover pinches
I sit quietly
Listening to the sea
Singing softly to the sand dunes
I glance up
At hearing the Aʻo cry
That bird that calls over
The famous sand of Hanalei

Where are you
O sand of Puarose
Sand that is much admired
By visitors
You are a stranger, I am a native
Who has lived here a long time
All this I desire
And am very fond of
All the way up to the top
of Namolokama Falls
Here abides the shade
Of the pine trees
Close companions of
The famous sand of Hanalei

Source: KSB - Verse 1, stanza 4, Manalau is an ancient surfing spot at Hanalei. Verse 1, stanza 11, Aʻo is the black puffin or shearwater, the only seabird endemic to Hawaiʻi that lays a single egg. Aʻo is also indentified as an only child. The call of this bird, away from its usual haunts, was considered an ill omen. Verse 2, stanza 2, Puarose is a beach. Translated by Mary Pukui © 1929 Johnny Noble Rights throughout the world controlled by Miller Music Corp