Hanohano Kauaʻi - Traditional

Kaulana Kauaʻi i ka mālie
Ka malina o ke kai kona i ka laʻi
Hoʻoipoipo ana me ka naulu
Me ka ʻua ke wai noe i ke kula

Pulelo e ke oho o ka loke lauliʻi
Ka palai moe anu o ke kuahiwi

He loa ka ʻimina aʻo ke aloha
A loaʻa i ke kei o Keawe iki
O ka ike kumu ulu wau o Lele
Ke pau papala pili a ka manu

Manuahi mai nei kau o ka ʻōpua
Na kohikelekele a Kapuʻukolo

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Hanohano Kauaʻi i ka mālie
Haʻina hou mau ana ka puana
Kaulana Kauaʻi i ka mālie

Famed is Kauaʻi in the calm
Smooth the sea on the leeward side
It seems t be wooing the rain clouds
And the misty rain over the plain

Raising the leaves of the small leafed rose
And the ferns that lie in the cold mountain

It is a long way to go in search of the lover
Till he is found at the sea of Keawe iki
I am the small breadfruit tree of Lele
With the papala gums to snare the birds

Freely given when horizon clouds nest
With all rich delicacies of Kapuʻukolo

Tell the refrain
Lovely Kauaʻi stands forth in the calm
Tell the refrain again, for the last time
Famed is Kauaʻi in the calm

Source: Ka Pa Hula Manu