Hapa ʻIlikini (Half Indian) - Traditional

Eia mai au, ʻeā ʻeā
Hapa ʻIlikini, ʻeā ʻeā
Keiki o ka uka, ʻeā ʻeā
Lae Laʻau, ʻeā ʻeā
Na wai no ʻoe, ʻeā ʻeā
E pakele aku, ʻeā ʻeā
Ka wahine hiʻu ia, ʻeā ʻeā
Peku i ke kai, ʻeā ʻeā

ʻIke i ka nani, ʻeā ʻeā
Aʻo Panaʻewa, ʻeā ʻeā
Puia i ke ʻala, ʻeā ʻeā
Aʻo ka maile, ʻeā ʻeā

ʻIke i ka nani, ʻeā ʻeā
Aʻo ka lehua, ʻeā ʻeā
Honi malihini, ʻeā ʻeā
Me kuʻu aloha, ʻeā ʻeā

Haʻina ka puana, ʻeā ʻeā
Hapa ʻIlikini, ʻeā ʻeā
Keiki i ka uka, ʻeā ʻeā
Lae Laʻau, ʻeā ʻeā
Here I am, tra la la la
Part Indian, tra la la la
Child of the upland, tra la la la
Wood Point, tra la la la

Who wouldn`t, tra la la la
Escape, tra la la la
The mermaid, tra la la la
Kicking in the sea, tra la la la

See the beauty, tra la la la
Of Panaʻewa, tra la la la
Perfumed by the fragrance, tra la la la
Of the maile, tra la la la

See the beauty, tra la la la
Of the lehua, tra la la la
Greet visitors, tra la la la
With my aloha, tra la la la

Tell the story, tra la la la
Part Indian, tra la la la
Child of the upland, tra la la la
Wood Point, tra la la la


Source - This hula tells the story of a part Indian young man who lived in the district of Hilo. He settled in the forests of the mountains, safe from the entanglements of the mermaids.