Hawaiʻi Hula - Words by Mary Robins, Music by Johnny Noble 

Kuʻu home nani aʻo Hawaiʻi
Ua wehi i ka pua aʻo ka lehua

O ka lei kaulana aʻo Hilo one
Me ka uapo nani o Kūhiō bay

Hoʻi aʻe ke aloha ai Mokuola
Me ka Waiānuenue kaulana nei

Alawa iho ʻoe o Waiolama
Lamalama kau oho na ka wahine uʻi

O Puna kapaia ala i ka hala
Eia ka maile lau liʻiliʻi

Hoʻoipo ana paha hoi ʻoe
Ma ka liko pau a o ka lehua

He aku no wau e ō mai ʻoe
He wehi i ka pua aʻo ka lehua

My beautiful home of Hawaiʻi
Adorned with blossoms of the lehua

Famous wreath of Hilo
The splendid bridge of Kūhiō bay

Nearby the venerated island of Mokuola
This is the famousWaiānuenue

Glancing below, you'll see Waiolama
The pretty, vivacious woman with upswept hairdo

Puna bower fragrant with hala
Here is the small leaf maile

Perhaps you'll come to make love
The bud of the lehua will bloom

When I call, you answer
Adorned with blossoms of the lehua

Source: Johnny Noble's Hawaiian Hulas - This mele honors places on the big island. Copyright 1933, 1961 Miller Music Corp