Hawaiʻi No E Ka ʻOi - by Harry Naope

ʻO Maunakea kū kilakila
Me ka wai huʻi aʻo Wai`au
Wai huʻi anu (huʻi konikoni)
Huʻi konikoni (koni i ka ʻili)
I ka piko o Maunakea
Hawaiʻi no e ka ʻoi
 
E ʻalawa iho ia Maunaloa
I ke kahela mai i ka laʻi
Kohu moa kea (i ka mālie)
Ka waiho mai (la i ka laʻi)
I ka poli o Wahinekapu
Hawaiʻi no e ka ʻoi
 
E kilohi aʻe ʻoe i ka nani
O ke kuahiwi ʻo Hualālai
Alaʻi ana (ka makani ʻEka)
Hoʻohaehae (i ka naulu)
Me ka uhiwai o ka uka
Hawaiʻi no e ka ʻoi
 
Haʻina mai ana ka puana
Na kuahiwi nani `ekolu
ʻO Maunakea (kū kilakila)
ʻO Maunaloa (kau i ka hano)
ʻO Hualālai i ka laʻi
Hawaiʻi no e ka ʻoi
Maunakea stands majestic
With the numbing waters of Waiau
Numbing cold water
Making the skin tingle
On the dome of Maunakea
Hawaiʻi is the best
 
See Maunaloa for yourself
Spreading peacefully
Like a white hen in the calm
Lying there in the quiet
With the sacred woman (Pele) in its bosom
Hawai`i is the best

Glance at the beauty
Of the mountain Hualālaʻi
Stirred by the dusty wind
Teased by the sudden showers
And covering mists of the inlands
Hawai`i is the best
 
The story is told
Of the three beautiful mountains
Maunakea standing majestically
Maunaloa in a position of honor
Hualālai in the calm
Hawaiʻi is the best

Source: Hines Collection