Hawaiian Love Song - Adaptation
 

O ʻimiʻimi o nalowale a loaʻa
Loaʻa hoʻi ka hoa e
Pupuʻu ako o ke anu o ka hoʻoilo
Na ke aloha i kono e hui ʻolua e
Eia loaʻa maha
O haka moe
O haka i ka lani
Pili ʻolua e hoʻao e
Moku ka pawa o ke ao
Ke moakaka nei ka hikina
Ua hiki hoʻi la nui
Here all seeking is over, the lost has been found,
A mate has been found
To share the chills of winter
Now love asks that you be united.
Here is a place to rest,
A place to sleep,
A place in heaven.
Now two are becoming one,
The black night is scattered,
The eastern sky grows bright.
At last the great day has come

Source: Adapted by June Hirshfield from an ancient Pule Hoʻao, marriage prayer