Hawaiian Town - John K.Almeida

Hoʻoheno hiaʻai wale ka manaʻo
I ka nani uluwehi o Hawaiian Town
I laila ka ʻiʻini me ke ohohia
Hoʻolau kanaka ia e ka nui manu

E walea ana lākou i ka olu
I ka inu waipuna hoʻohauoli
Hauoli hoʻoipoipo ke aloha
I ka lia uilani a ka puʻuwai

Hea aku mākou o mai ʻoe
O Kuaihelani no he inoa
Puana ka mele i lohe ia
Hanohano, lanakila o Hawaiian town


The heart is pleased, delighted
With the beauty of Hawaiian Town
Desire and enjoyment are found there
Where people always gather

To enjoy themselves in comfort
To drink of the spring that gives joy
Where joy is found with one's sweetheart
When the surge of love is felt within

We call to you, you answer us
Answer to your name, O Kuaihelani
This ends our song, may all hear
Of the progress and prosperity of Hawaiian Town

 

Source: George Cooke Collection - Translator unknown