He ʻIniki - Henri Berger
ʻAuhea wale ʻoe e ke aloha
Hana mao ʻole i kuʻu kino
Eia maʻanei ka ʻi`ʻini
Ka manaʻo hoʻi lua i ka puʻuwai

Hui:
He ʻiniki la he ʻiniki
He ʻiniki welawela ka ke aloha
Huʻi e huʻi la huʻi koni
Huʻi konikoni lua i ka puʻuwai

Pā mai ka makani kaulana
Kiliʻoʻopu o Waiheʻe
Ko mai ʻala huʻihuʻi
Hoʻihoʻi laʻi o Eleile

Henri Berger
Hearken to me, o love
So ruthless with my being
Desire is here for you
Ever renewed in the heart

Chorus:
A pinch, a pinch
A burning pinch has love
An ache, an ache, a throb
Much throbbing in the heart

The familiar wind is blowing
The Kiliʻoʻopu breeze brings the fragrance
A cool breeze brings the fragrance
Of the returning ti stalk of Eleile
Source: Johnny Noble's Royal Collection of Hawaiian Songs - Verse 2, Stanza 2, Kiliʻoʻopu is the name of a wind at Waiheʻe, Maui. Verse 2, stanza 4, Eleile is a pool on Maui. Translated by Mary Pukui