He Inoa No Likelike - Traditional


He inoa kēia ʻeā, ʻeā
No kuʻu pua hoʻi ʻeā, ʻeā

Nani wale ka ʻikena ʻeā, ʻeā
I ka ua Koʻolau ʻeā, ʻeā

Ua hana lei hala ʻeā, ʻeā
No ʻĀhuimanu ʻeā, ʻeā

Haʻina ka inoa ʻeā, ʻeā
No Kalani Likelike ʻeā, ʻeāPrincess Miriam Likelike
This is my praise
For my blossom

It is wonderful to see
The rain of Koʻolau

Where we made hala leis
At ʻĀhuimanu

Tell the name
In honor of Princess Likelike


Source: Mana collection, translator unknown