He Lei No Kamaile - Words by Kealiʻi Reichel & Puakea Nogelemeier, music by Kealiʻi Reichel 

Lei Kohala i ka ua
Ka ʻApaʻapaʻa
E pāpahi ana
Iā Kokoiki
I hīpuʻu ʻia
Hiʻilei ʻia mai
E ʻoe, E Kamaile ē

Lei Pāʻia i ka malu
I ka ulu niu
Hāinu mau ʻia
Me ka huna kai
I huia mai
A puīa nō ke ao
E ʻoe, e Kamaile ē

He lei hoʻi kō aloha
He kāhiko ia
E nani ai ke ola
Ke pūʻili ʻia
E lei ʻia mai
Ia wehi kamahoi
E ʻoe, e Kamaile ē
Kohala is adorned with the rain
And the ʻApaʻapaʻa wind
Bestowing honors
On the land of Kokoiki
Entwined together
And embraced like a lei
By you, by Kamaile

Pāʻia is adorned with the calm
Amid the coco grove
Forever infused and refreshed
With the fine spray of the sea
Brought together
Imbuing all the world
By you, by Kamaile

Your love is like a garland
A thing of finery to behold
That makes life beautiful
When held in its embrace
Let it be bestowed
That splendid adornment
By you, by Kamaile

 

Source: Kealiʻi Reichel album "E O Mai" Copyright 1997 Punahele, Inc. - written for the composer's grandmother