He Manaʻo Koʻu Ia ʻOe (I Think Of You) - Traditional

He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Hawaiʻi
Me ka lei lehua
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Maui
Me ka lei lokelani
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Oʻahu
Me ka lei ʻilima
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Kauʻ`i
Me ka lei mokihana
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Molokaʻi
Me ka lei kukui
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Lanaʻi
Me ka lei kaunaoa
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Niʻihau
Me ka lei pupu
 
He manaʻo koʻu ia ʻoe
I loko kuʻu puʻuwai
He wahine uʻi o Kahoʻolawe
Me ka lei hinahina
 
Haʻina mai ka puana
Nā wahine uʻi o Hawaii
He manaʻo koʻu ia oe
Me ka lei aloha
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Hawaiʻi
With lehua leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Maui
With roselani leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Oʻahu
With ʻilima leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Kauaʻi
With mokihana leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Molokaʻi
With kukui leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Lanaʻi
With kaunaoa leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Niʻihau
With pupu leis
 
I think of you
In my heart
There's a lovely woman of Kahoʻolawe
With hinahina leis
 
The story is told
The lovely women of Hawaiʻi
I think of you
With affection


Source: This mele honors each of the major Hawaiian Islands