He ʻOno (Delicious) - Words & music by Bina Mossman 

Keu a ka ʻono ma ke alopiko lā
Kahi momona piko ka nenue lā
Lihaliha wale ke momoni aku lā
ʻO ka ʻōʻio halalē ke kai lā
ʻO ka ʻōpelu e pepenu ana lā
He ʻono to mito hoʻi tau i
Tou puʻu te momoni aku

Hui:
He ʻono a he ʻono a he ʻono
ʻIʻo nō a he ʻono nō

Mai piʻikoi ʻoe i ke akule lā
A he iʻa ʻāhaʻi i ka hohonu lā
Hoʻi iho ʻoe i kahi ʻanae lā
Me ka manini pūlehu ʻia lā
ʻO ke kole ē ka i`a maka onaona lā
He ʻono to mito hoʻi tau i
Tou puʻu te momoni aku 

Oh, how delicious is the belly
The fattest part of the pilot fish
So rich when swallowed
The bone fish with thick gravy
The mackerel, dunked in sauce
Delicious tasting
A delight to the throat to swallow

Chorus:
Delicious, delicious, delicious
Indeed, how delicious

Don't choose only the scad fish
The fish of the depths
Pay some attention to the mullet
And the reef surgeonfish cooked on the coals
And the surgeonfish with the bright sweet eyes
Delicious tasting
A delight to the throat to swallow


Source: Baker Collection - It is said this was written while the composer was in the bathtub Translated by Kamehameha Schools HSI, Copyright 1961-66 Criterion Music Corp