He Uʻi - Danny Kuaana

Listen to He Uʻi on YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=DM3x2GAWXFo

He uʻi nō ʻoe ke ʻike mai
He pua hoʻoheno i ka lā
ʻO ʻoe nō kaʻu i aloha
He pua i milimili ai

ʻO ʻoe he pua i ʻako ʻia
He mea hoʻopili i ka ʻili
Nou ē koʻu manaʻo
Ua ʻohu i ka lei hīnano

Mai none mai none mai ʻoe
Kuʻu lei ē hoʻokahi nō
Kou maka ʻeuʻeu
He aha aʻe nei kāu hana

Haʻina mai ka puana
Haʻina he uʻi i ka lā
ʻO ʻoe nō kaʻu i aloha
He pua i milimili ai
You are beautiful to behold
In the sunlight you are like a lovely flower
You are mine to love
A flower to caress

You are a flower that has been plucked
Someone to hold close
Constantly do I think of you
Adorned with the hala blossom lei

Don't, oh don't tease me
My dearly beloved
Don't wink your naughty eyes
Can't you see what you are doing to me

Thus ends my song
My lovely flower in the sun
Dearly, do I love you
A flower to caress 

Source: © 1944 Peer Intl Corp