He Uʻi Maoli No - Vicki IʻI Rodrigues

Hui:
He uʻi, he uʻi maoli no
Na hiʻona hoʻomāhie
Na wai e ʻole kou hoʻohiʻe
No ka uʻi maoli no

Aia i ka nuʻa, kahu ʻo Lehua
Ke kuʻu mea ia maila e kāua
Ahe uʻi a he nani me ka hiehie
Kou kohu maoli no

Chorus:
Beauty, a beauty, a true beauty
By your appearance, I am delighted
By whom would you not be attracted to
By the true beauty

In the crowd lead by Lehua
Us two must adjourn
A beauty, a splendor with elegance
You're truly attractive

Source: G. Cooke collection - Personal attraction is a common theme in Hawaiian mele. Translated by Vicki Iʻi Rodrigues - Music clip by Gippy Cooke