Hiu No Wau - Traditional

Nani ka ʻōpua
Hiki ahiahi
A ka manaʻo a e liʻa nei
Me he ala eʻi mai ana
E hui ka ʻōpua me ke laʻi

Hui:
Hiu no wau a naʻu ʻoe
Lawe no wau a lilo
Hiu no wau a naʻu ʻoe
Ua uʻo ia ua paʻa

Nani ka ʻōpua
Hiki ahiahi
A ke maka e ʻike nei
Hoʻohenoheno mai ana
Pehea lâ wau i laila

Lawe nihinihi ia
ʻAi a hoʻonuʻunuʻu
Haʻina ka puana
O kuʻu wehi

Beautiful is the horizon cloud
That comes in the evening
With the thought of love
It seems to say
That the clouds combine in the calm

Chorus:
I will take you for me
And take you for me alone
I will take possession of you
And be bound to you as one

Beautiful is the horizon cloud
That comes in the evening
With eyes that see
Loving affection
How will I get there?

That is enough restraint
Eat heartily
Tell the story
Of my decoration


Source: Buke Himeni Hawai`i - Hui and verse 1 translated by Mary Pukui, 2nd & 3rd verse from E. Kanoho collection translated by Kanani Kamai