Holoholo Kaʻa - Words & music by Clarence Kinney

Kāua i ka holoholo kaʻa
ʻOni ana ka huila lawe a lilo
Kuʻu aku ʻoe a pau pono
Nā huahelu e kau ana 

ʻAlawa iho ʻoe ma ka ʻaoʻao
Hū ana ka makani hele uluulu
Mea ʻole ka piʻina me ka ihona
Me nā kīkeʻe alanui

ʻO ka pā kōnane a ka mahina
Ahuwale nō i ka pae ʻōpua
Eia kāua i ka piʻina pau
A huli hoʻi mai kāua 

He manaʻo koʻu i ke kani koʻele
Ua haki ka pilina aʻo luna iho
He laʻi pono ke kaunu ʻana
He nanea mai hoʻi kau 

Haʻina kō wehi e kuʻu lei
Ke huli hoʻi nei kāua
Honi aku ʻoe i ka ʻailea
Ke ʻoni nei ka huila

You and I on a joy ride
Wheels turn and carry us far away
Just relax until no more
Numbers come up

Glance to the sides
Wind whistles come in gusts
Climbing, going down, no matter
Or winding roads

The moon shines brightly
Fair upon the clouds
We are on the heights up there
But turn and go back

I worry about the clanking sound
Springs broken top to bottom
Passion calmed
So delightful

Sing your song my beloved
We go home
Breathing gasoline
Wheels turning


Source:
Na Mele o Hawaiʻi Nei by Elbert & Mahoe - Originally credited to John Almeida, Almeida says Kinney wrote the song and gave it to him to settle a debt