Hōnaunau Bay - Lydia Kekuewa 

Eia Hōnaunau ke ku aku nei
Meka manaʻo ulu ma hiehie
Hoʻohie ka manao ke ike aku
Ka hale o keawe oia no e ka ʻoe

Kaulana hale o Keawe a puni Hawaiʻi
Maikaʻi ia eka lehulehu
Mea ʻole i ka loa i nā malihini
No ke ake noe ike i ka nani oia wahi

Eia puʻuhonua hoʻola ona pio
Komo no i loko a pakela eka ola
Eia Kaʻahumanu ame Keoua
Nā aliʻi kaulana o ke au kahiko

Haʻina ʻia mai ana ka puana
Eia Hōnaunau ka ku aku nei
Mea ʻole e ka loa i nā malihini
No ke ake noe ike i ka nani oia wahi
Here stands Hōnaunau
Making a fine stately appearance
One can see there the distinguished
House of Keawe, you were the best

The house of Keawe is famous
Thoughout Hawaiʻi, visted by the public
The distance is nothing for the visitor
Who long to see the beauty of this place

This refuge, saving the prisoner
Who enters, having escaped with his life
Here Kaʻahumanu and Keoua
Famous chiefs of ancient times

The story is told
Of Hōnaunau standing there
The distance is nothing for the visitor
Who long to see the beauty of this place


Source: Hines Collection - In a culture of harsh penalties for law-breakers, there was a safety valve called puʻuhonua or place of refuge. There are many places of refuge on every island, but Hōnaunau (1550 a.d.) is the most intact refuge in all of the islands because it was not descreated in 1819 when the old religion was abolished. The puʻuhonua was a safe haven for law breakers and/or refugees who could reach the puʻuhonua before being captured. The offender would be pardoned after ritual ceremonies of absolution performed by the resident priest of the puʻuhonua. After the offender was purified, he was able to leave in safety. The purification ceremony sometimes was completed in a few hours and sometimes it took many days, depending on the offense. The punishment for harming the offender after he was purified, was death. 1782, the battle of Mokuʻōhai, 3 miles north of Hōnaunau, drove many of the defeated warriors to seek refuge here. Hōnaunau was on grounds reserved for royalty and off limits to the average person. To reach the puʻuhonua, the sinner would have to swim across the bay. There was another recourse for offenders who could not reach the places of refuge. A high chief or chiefess could act as a puʻuhonua and forgive law breakers of their crimes. Verse 3, stanza 3, high chief Keoua and high chiefess, Kaʻahumanu were puʻuhonua. During times of war, puʻuhonua could be set up outside of man-made refuges. The area would be consecrated and the boundaries marked by tall poles or spears. White kapa or pennants would be attached to the top of the poles and the enclosure would provide a place of safety for the elderly, children and women not assisting the warriors in battle.