Hoʻohihi ʻOe Ke ʻIke Mai - Charles E. King

Hoʻohihi ʻoe ke ʻike mai
Kaʻu no ia, e ʻiʻini nei

Hoʻomau ia, ke ʻikena mai
A he ʻolu ia noʻu nei

Eia au ke kali nei
E hʻ`i mai, no aʻe pili

Haʻina ʻia mai, ka puana
Hoʻohihi ʻoe ke ʻike mai
You will like me, I know
And you are my heart’s desire

Come and see me often
That will please me very much

I am waiting here
Come and be with me

This ends my song
You will like me, I know

Source: King’s "Hawaiian Melodies" Translation by Mary Pukui Copyright 1930, 43 Charles E. King