Hualālai - by Matilda Kauwe

Click Title to Access Melody 

ʻAuhea wale ʻoe e Hualālai ʻeā
Ke kuini `o ke kai Pakipika ʻeā
*Kaulana ka inoa `o Hualâlai ʻeā

ʻO ʻoe ka ʻulua aʻo ka moana ʻeā
A ka lawaiʻa aʻe liʻa mau nei ʻeā

A he sure maoli no me ke onaona ʻeā
Ua ʻohu i ka lei o ka hīnano ʻeā

Hoʻokomo i ke awa aʻo Honolulu ʻeā
Ua piha hauʻoli nā malihini ʻeā

Haʻina ʻia mai ana ka puana ʻeā
Ke kuini ʻo ke kai Pakipika ʻeā
*Haʻina ka inoa ʻo ʻeā Hualālai ʻeā

*alternate stanza

Listen, this is for you, Hualālai
Queen of the Pacific
*Famous is the name of Hualālai


You are like the ʻulua in the ocean
A favorite of the fishermen

Surely, I smell the native fragrance
As we are adorned with the hīnano lei

Landing at Honolulu harbor
Newcomers are filled with joy

Tell the refrain of
The queen of the Pacific
*Tell of the name of Hualālai

*alternate stanza


Source: Noble's Hawaiian Hulas - Hualālai was an inter-island steamer named for the famous Kona mountain. Translation by Kini Sullivan.
Music clip by Lani Lee. Copyright 1930, Matilda Kauwe & Bina Mossman, Rights held by Miller Music Corp.