Hualālai - Roger Akiu

Click Title to Access Melody

Kaulana e ka holo, e-e-e
O Hualālai lā
Mana kai holo holo e
Aʻo Kahului lā e

O ka helena ana ia lā, e,e,e
A ka wahine uʻi lā e.e,e
E kilohi iho ʻoe lā e
He malino i ke kai

E kūlana hiehie lā ,e,e,e
Kō Hualālai lā, e,e,e
Kohu kakela nui lani ʻike kai
Nani wale ke ʻike aku

Haulani ke Hualālai lā, e,e,e
Ke kuini hoi ike kai, e,e,e
Na ale ka moana kou hoa pili
ʻAe kohu ai ka helena

Haʻina mai ana ka puana, e,e,e,
No Hualālai lā, e,e,e
Kakela hiehie lani ike kai
Nani wale ke ike aku
Famous is the journey
Of Hualālai
Sailing on the powerful current in the sea
Of Kahului

The appearance
Of this beautiful woman
(I) stare at you, then look down
At the calm sea

Distinguished
Is Hualālai
Recognized as the castle of the sea
Beautiful to see

Constantly moving is Hualālai
The queen of the sea
Friend of the waves
Ruler of her travels

Tell the refrain
Of Hualālai

Castle of the sea
Beautiful to see


Source: G. Cooke C ollection - This mele honors the Inter-Island Steamer Hualalai that operated between the islands in the 1930's. Translation by Kanani Mana Music Clip by Gippy Cooke